ဗိုလ်ချုပ်များဟိုဆေး

CEO Up၊ I'm Below

4.4
အခန်းကြီး 60 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023
အခန်းကြီး 60 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023

မန်နေဂျာ

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2022

အဓိပတိ

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2022

ညက

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2022

သနားစရာကျွန်းငယ်လေး

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2022
x